การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล

เผยเเพร่เมื่อ 1946 เข้าชม

เมื่อวันที่ 21-22 มิถนายน พ.ศ. 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล” ณ วัดแม่พระราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บ้านจอมแจ้ง ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มรายได้จากการแปรรูปปลานิล